Гласуването за конкурса започва

Гласуването за конкурса започва

Драги читателю,

Пред теб са есетата на наши съученици, сътворени във връзка с обявения от нас литературен конкурс , който бе част от изявите ни във връзка с ЕСНО 2012. За да ни помогнеш в избора на най-добрите, ще можеш да  гласуваш на нашия сайт, където са публикувани есетата – виж всички есета или прочети есето на:

Краен срок за гласуване – 07. 12. 2012 г, след което предстои представяне на най-добрите, публикация в местния печат и в електронни медии.

Comments are closed.