Силвия, 9 Б

Силвия, 9 Б

Ще потънем ли в боклуци?

Ще потънем ли в боклуци? Това е въпросът, който всички си задават и никой не може да отговори.

В България има безброй боклуци, които замърсяват както природата, така и въздуха. Хората искат да живеят в една чиста държава, без излишни отпадъци. Но самите те я замърсяват най-много. Природата е красива, тайнствена, но и много опасна, ако я предизвикаме. А ние го правим стотици години наред. В последните години, хората започват да си дават сметка за вредата, която оказват върху нея, и въпреки зловещите доказателства, които им праща природата, те продължават да вървят срещу нея, срещу единствения източник на живот. Само от нас зависи дали ще живеем в един по-добър и по-чист свят.

Ние сме произлезли от природата и живеем чрез нея. Чрез природните ресурси ние дишаме, градим фирми и т.н. Докато този свят еволюира – природната среда страда и търпи огромни загуби. Така хората и природата воюват за свобода и живот.

Ние избираме как да живеем и затова се борим, за постигане на по-добър живот, без отпадъци.

Силвия Евгениева, 9 Б

VN:R_N [1.9.22_1171]
Оценка за есето:
Rating: 4.7/5 (334 votes cast)

Силвия, 9 Б, 4.7 out of 5 based on 334 ratings
Comments are closed.