„Денят на река Дунав“

„Денят на река Дунав“

Нашия град Лом се намира на брега на река Дунав, която заема  второ място сред десетте  най-застрашените реки в света,  заради строителството на язовири, замърсяването и промените в климата.

Във връзка с тревожния факт, ние създадохме този видеоклип, с който искаме да покажем на нашите съграждани, че всеки един от нас е виновен за замърсяването на брега и водите на река Дунав; че натрупаните отпадъци не могат да се разградят и ще отровят «живата» река; че има начин да бъде спасена – предлагаме лесни за осъществяване екологични решения.