„Часът на Земята“

„Часът на Земята“

Клуб „Екология и опазване на околната среда“ стана съпричастен с инициативата поета от WWF – да загасим светлините си, за да помогнем на планетата да си „поеме дъх“.

Във връзка с това взехме решение да създадем клип, който да насочи вниманието на хората към проблема и да ги накара да станат съпричастни. Всеки един член бе заснет в клипа със свой собствен, индивидуален съвет за това как да живеем по-зелено.

Самият клип е в два варианта:

„Часът на Земята“  (първи вариант на клипа):

„Часът на Земята“ (втори вариант на клипа):