2011 година

2011 година

1.  Подготовка и откриване в ПГ „Найден Геров” на изложба „Човешката дейност и околната среда” –  януари

Живеем в удивителни времена. Заобиколени сме от повече животински и растителни видове, отколкото когато и да било в историята на Земята. Но един биологичен вид – Човекът, в своя стремеж към богатство и благоденствие, върши неща, които ще ни унищожат – използва, замърсява, нарушава, граби от Земята… Ние оставяме след себе си една ужасно отровена и увредена околна среда, която ще наследят неродените поколения. До колко знаем за тези  проблеми и можем ли да изберем, дали да сме част от тях или от решенията? Това ще прецените от нашата фотоизложба „Човешката дейност и околната среда”.

 

2. Среща – дискусия в Община Лом със специалисти – Иван Иванов и Наталия Стефанова за запознаване с Наредба № 1 на Общината и възможност за назначаване на ученически екопатрул –  януари

С оглед опазване чистотата на околната среда в нашия град на 18. 01. 2011 г проведохме среща – дискусия, където представихме тревожни факти и снимков материал от проблема – замърсяването в нашия град Лом: замърсена брегова ивица; неправомерна сеч на дървета; изхвърляне на отпадъци и канализационни води в река Дунав; нерегламентирани сметища; изхвърляне на вредни емисии в атмосферата и много други.След направените тревожни констатации, относно замърсяването в град Лом, обсъдихме начини за тяхното решаване: Запознаване с Наредба № 1 на Общината, относно опазване чистотата и поддържането на улици, площади – наказания и глоби за нарушителите; Предложение доброволци – еколози да изпълняват функцията на екопатрул (определянето им ще стане със заповед на кмета на град Лом); Поставяне на предупредителни табели срещу замърсяването на предварително, и съвместно определени места с общинските специалисти.

3.  Посещение на обществено обсъждане на проект „Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Лом” –  февруари

Общественото обсъждане се проведе на 18.02. в  Заседателната зала на Община Лом и представи  поставените цели и постигнати резултати, както и ни запозна с резултатите от прединвестиционните проучвания и подготовката на техническия проект. Проектът предвижда да подпомогне община Лом в създаването на интегрирана общинска система за подходящо устойчиво и дългосрочно третиране на отпадъците в регион Монтана; изграждането на претоварна станция за отпадъци за нуждите на Община Лом, което ще допринесе за оптимизиране на разходите за управление на отпадъците на общината; ще се осигури предварително третиране на отпадъка преди депонирането му.

4. Украса на живи дървета като мартеници – февруари

Във връзка с подготовката и откриването на изложба – базар на мартеници в ОХГ „Поломие” се включихме в украсяването на живите дървета пред галерията с червени и бели ленти, като мартеници. По – късно – през месец март свалихме  неекологичната и задушаваща украса, за да не нарушаваме естествените растеж и  развитие на младите дървета, защото те са живи същества.

5. Открит урок пред второкласници  на тема „Боклуците – кой ги създава, къде отиват” – март

Дата – 08. 03; Място на провеждане – ІІб клас от І ОУ

Ние, хората, непрекъснато затрупваме Земята с планини от боклук. Боклуци ще срещнем навсякъде – опаковки от вафли на улицата, прелели от боклуци кошове и контейнери, найлонови торбички по дърветата, или такива, носени от вятъра в лицето ни. Дори пейката изглежда странно без люспите от семки, разпръснати наоколо. Cредно всеки един от нас създава килограм и половина боклуци на ден, защото смятаме, че тези неща са стари, повредени, изхабени, или просто, защото не са ни нужни. Като количество и отровност обаче, това е много. Когато изхвърляш боклук, замислял ли си се колко дълго той ще остане в околната среда? Със сигурност по-дълго, отколкото очакваш. На обикновената салфетка, например, й трябват около 3 месеца, за да се разгради, на обелка от ябълка – 6 месеца, на дъвка – около 5 години, а на металното кенче от кока-кола – 500 години! В такъв случай, какво можеш да направиш, за да предпазиш твоя квартал и твоята детска площадка, за да не са отрупани с боклук? Как да опазиш морето и планината, как да опазиш нашата планета Земя? Проблемът е огромен, но решението е просто и започва с ТЕБ! Ето няколко съвета чрез спазването, на които можеш да помогнеш:…..

6.  „Часът на Земята” – 26 март

От 2007 год. световната природозащитна организация WWF осъществява дейност, наречена Часът на Земята (Earth Hour). Това е едно събитие, което се провежда от тогава всяка година –  последната събота на месец  март от 20:30 ч. За да се присъединим към него ние трябва да извършим едно изключително просто действие – а именно да загасим лампите само за 1 час, за да помогнем на планетата да си „поеме дъх“. Това е удивително лесен, неангажиращ, но същевременно и ефективен начин да вземем участие в спирането на глобалното затопляне! Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ стана съпричастен с инициативата на  WWF още от самото начало. Тази година съвместно с Община Лом се включихме в следното:

 • Изработка и разпространение на брошури;
 • Изготвяне на презентация;
 • Оформяне и украса на сцена;
 • Изготвяне на сценарий за концерта на свещи;
 • Организиране на факлоносците;
 • Раздаване на свещи на зрителите на концерта;
 • Определяне и разнасяне на подаръци за участниците;

7. Участие в работна среща с кмета за предложения за съживяване на Северозапада –  март 

На 23.03 в Заседателната зала на Община Лом участвахме в работната среща, която е инициирана от факта, че живеем в най – бедният регион в ЕС и можем да възродим Северозапада, само, ако правителство, народни представители, областна управа, местна власт, бизнес, синдикати, НПО и младежки организации, мислим и работим в една посока. Всички идеи ще бъдат предложени от кмета ни на работната група към Министерския съвет, която ще изготви Програма за икономическо развитие на Северозападна България.

8. Посещение на обществено обсъждане на проект „Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом, община Лом” –  март  

На 28. 03 в Заседателната зала на Община Лом участвахме в общественото обсъждане, което представи основните проблеми във ВиК сектора в Лом, поставените цели и планираните резултати; запозна ни с резултатите от предпроектното проучване. Проектът цели намаляване количествата на отпадни води, подлежащи на пречистване; подобряване управлението, улавянето и отвеждането на битовите и дъждовни води в гр. Лом до бъдещата градска пречиствателна станция за отпадни води; пречистване на отпадните води на град Лом и заустването им във водоприемник – повърхностен воден обект; подобряване услугата за водоснабдяване на част от населението в Лом.

9. Медиен интерес към дейността на Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“:

На 16.03 – интервю за VTV, предаване – „Екоарена”, а на  30. 03 – интервю в Радиовъзел Лом.

10. Среща на Консултативния център в Община Лом –  април  

Обсъдихме предстоящи изяви и инициативи в присъствието на кмета на Лом.

11. Участие в Общоградската Великденска работилница за боядисване на яйца –  април 

Във връзка със светлият християнски празник Великден на площад „Свобода” се включихме в боядисването на яйца – перашки.

12. Организиране и провеждане на „Денят на Земята”

Денят на Земята – 22 април, е най-големия нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард хора. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата. Тази година темата на Световния ден на Земята е „Милиард действия в зелено”. Тази тема признава правото на милиони индивидуални действия и фокусира вниманието върху личния принос на всеки човек в общия ни стремеж да живеем по устойчив начин. И ние се присъединихме към отбелязването на Денят на Земята с различни мероприятия:

 • Изработка на предупредителни табели

За да опазим чистотата в нашия град изработихме предупредителни табели, които ще поставим на определени места по време на акция за почистване на замърсена градска площ.

 • 19 април

12,30 ч – почистихме тревните площи около паметника на дядо Цеко войводата. Поставихме предупредителните табели за опазване чистотата на градската среда. Най-непосредственото и просто нещо е да почистим, а след това и да поставим предупредителни табели. Така ще покажем на всички, че ние се вълнуваме от съдбата и състоянието на нашия град, а и ще помогнем това място да стане малко по-хубаво.

 • 21 април

В  ОХГ”Поломие” участвахме в пърформънс на тема „Заедно срещу боклуците” – изработвахме на живо произведения от отпадъчни материали. Жури определи най-добрите изработки и ги награди за положеното старание. Презентирахме мултимедиен проект на тема „Заедно срещу боклуците”, като засегнахме важни аспекти от темата за опазване на околната среда. Изработихме и разпространихме брошури.

13.  Честване „155 години читалище и театър Лом“ – 1 октомври

Във връзка с това взехме участие в арт – ателие за изработване на икебани и букети, разположено на площад „Свобода”.

14. Откриване на учебната година за ЦИД в ОХГ „Поломие” – 5 октомври

Във връзка с това раздавахме брошури на гостите. В тях се презентират формите, които ще действат през настоящата учебна година към ЦИД, както и техните ръководители.

15. Есенно тържество в ЦДГ 1 «Снежанка» – 28 октомври

Представихме на малчуганите полезни и интересни неща за птиците, които зимуват у нас и за животните в гората. Показахме им колко лесно с отпадъчни материали може да се направи хранилка за птици. Накрая излязохме на двора, където заедно с малките деца засадихме луковици на цветя и поставихме хранилки за птици.

16. Дни на интелигентната енергия – декември

Участвахме в тяхното организиране и провеждане, съвместно с Община Лом:

 • дискусия в Заседателната зала на Община Лом
 • посещение на Соларен парк
 • конкурс за рисунка, презентация, стихове, приказка, есе

17. Петиция „Искаме елха с корен” по идея на фондация „ЕкоОбщност” – декември

Подкрепихме и разпространихме петицията в различни институции на територията на град Лом, с цел намаляване броя на отсечените елхи за празниците.

18. Екокартички за предстоящите Коледни и Новогодишни празници, изработени от децата в ЦДГ 1 „Снежанка” – декември

Включихме се в инициативата чрез разпространение на картичките.

19. Церемонията по присъждане на призове в категориите „Най-зелен град” и „Нашият зелен град” –  13 декември,  музей „Земята и хората”

Министерството на околната среда и водите стартира през месец май  кампания  „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма «Околна среда», за избиране на най-зеления град в България за 2011 г. Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата – това сме ние и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които трябва да се грижим за нея. Кампанията има три категории:

 • за най-зелен бизнес
 • за най-активна община с проекти по Оперативна програма „Околна среда”
 •  за най-зелен град

За участие в конкурса „Зелена България”, в категория „Нашият зелен град“, ние описахме и изпратихме в текст и снимки реализираните дейности.

На церемонията бяха връчени благодарствени знаци към градове и граждански организации. Министър Нона Караджова връчи призовете заедно с избрания за президент Росен Плевнелиев, Зинаида Златанова – ръководител на Представителството на ЕК в България, Искра Михайлова – председател на парламентарната комисия по околната среда и водите, Радосвет Радев – изпълнителен директор на Дарик радио, Димитрина Ходжева – изпълнителен директор на Фондация «Димитър Бербатов», и Иван Голев – главен редактор на списание GEO.

На нас  бе присъдено  първо място на в категория „Нашият зелен град“, подкатегория „Опазване и подобряване на градската/кварталната околна среда“. Министър Нона Караджова връчи благодарственият приз на представители на клуба –  Магдалена Йорданова и Цветислава Емилова. Цветислава направи призив, който  трогна присъстващите: „Ако искаме чиста околна среда за нашия дом, трябва да даваме пример. Ще сме радваме, ако той се възприеме от цялото общество.”