Призове

Призове

1. І-во място в Национален конкурс „Ние и промените в природата“, организиран от Фондация „ЕкоОбщност“ – февруари 2010

2. Национален победител в Международен конкурс за детско творчество, посветен на Деня на Дунав „Бъди активен, защити реките“  2010

3.  І-во място в категория „Нашият зелен град“, подкатегория „Опазване и подобряване на градската/кварталната околна среда“ от конурсът на Министерството на околната среда и водите  „Зелена България”-  декември 2011

4. ІІ-ро място в категория 3 „Информиране на обществото за енергоефективността“ на Международния конкурс за училищни проекти „Енергия и нашата жизнена среда“, организиран от международната образователна мрежа SPARE – март 2012

5.  ІІІ-то място   в Международен конкурс за детско творчество, посветен на Деня на Дунав „Бъди активен, защити реките“  2012