2006 година

2006 година

             1. Нефтеното замърсяване на р. Дунав край Лом – октомври

Публикувахме снимки, отразяващи това замърсяване във вестник „Ломпрес”, брой 73/13-16.10.2006 г.

            2. Международния ден на толерантността – 16.11.   

Участвахме със фотоснимки, отразяващи толерантността на човека към околната среда, за което получихме грамота от кмета на град Лом – отразено в „Ломпрес”, брой 82/17-20.11.2006 г.

            3. Международен ден за борба с тютюнопушенето –  16.11. 

Провеждохме  кампания „Заменям целувка за цигара” – отразено в „Ломпрес”, брой 82/17-20.11.2006 г.

           4. Откриване на Консултативния център за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни –  17.11.  

Участвахме в тържеството по откриването на центъра.

           5. Научно-практическа среща на тема „Превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните в община Лом” –  29.11.  

Участвахме в срещата, проведена в малка зала на НЧ „Постоянство” – Лом.