2009 година

2009 година

1.  Часът на Земята“ –    28 март 

 • Изработихме и разпространихме брошури „Нека заедно спасим Земята!!!“
 • Срещнахме се и и  представихме брошурата в ЧЕЗ – електро Лом, М-Тел, Германос, Общината. Стана ясно, че Мобилтел подкрепят еко-инициативите и във връзка с това са поставили началото на проект „Отказ от хартиена фактура; Германос участват в екологичен проект за опазване на околната среда, за целта в магазините им са поставени специални контейнери за излезли от употреба мобилни телефони и аксесоари; заместник – кметът  подкрепи инициативата и се ангажира да разкаже за нея на повече хора, защото само съвместните действия дават положителен ефект

2. Ден на Земята – 22 април 

 • Изработихме и разпространихме  брошури
 • Участвахме в Детски празник в ЦДГ9 ”Светулка”

Урокът бе проведен под формата на приказка, ескперименти, стихове и песни, изпълнявани от ученици, учители и дечица, което улесни възприемането на информацията. По този начин децата се учиха да различават кое е добро и кое лошо за природата и как да се грижат за нея. Раздадени бяха и брошури, изработени от учениците и адресирани към родителите на дечицата.

3. Детски празник ”За чист въздух и вода” в ЦДГ9 на 14 май  и в ЦДГ 1 на 21май 

Показахме на малчуганите наученото за разнообразния животински и растителен свят, обитаващ Земята и начините за неговото опазване. Децата бяха подготвили интересни игри, музикални изпълнения, както и изложба с рисунки по темата. В двора на детската градина засадихме дръвче, за което децата да се грижат – като напомняне, че то трябва да е специално отгледано, а не взето от природата и като израз на грижата за околната среда, която може да бъде цел в живота на всички хора.

4. Ден на река Дунав – 29 юни 

 • Участвахме в акция за почистване на замърсени участъци от бреговата ивица на река Дунав;
 • Организирахме екошествие „Аз обичам Дунав”
 • Изработихме и разпространихме брошури, презентация и клип, свързани с реката и нейните проблеми
 • Подготвихме фотоизложба с гледки от Дунав
 • Участвахме в организацията и провеждането на концерта „Аз обичам Дунав”

5.  Тридневен лагер в Балчик –  септември 

Запознахме се с биоразнообразието в растителното царство, както и със  защитени или застрашени от изчезване видове в Университетска ботаническа градина – Балчик.

6.  Деня без автомобили –  22 септември 

Участвахме в Общоградско тържество.

7. Изложба „Красотата на Университетската ботаническа градина в град Балчик” –  октомври 

Във фоайето на ПГ «Н. Геров» – град Лом представихме  изложбата.

8. Дни на интелигентната енергия – 19 , 20 и 20 ноември

Във връзка с тези дни участвахме в тяхното организиране и провеждане съвместно с Община Лом:

 • участвахме в кръгла маса на тема „Алтернативни източници на енергия в нашия регион –  изготвихме презентация, есе и брошура по темата
 • организирахме и открихме изложба на тема „Природата  – нашето огледало”   във фоайето на ПГ „Найден Геров” – гр. Лом
 • проведохме открит урок в ЦДГ 9 „Светулка” на тема – „Кои са неизчерпаемите източници на енергия”
 • разпространихме изработени от нас брошури „Интелигентната енергия – алтернативни източници”

9. Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюнев дим 2” –  декември  

Заснехме клип и разработихме  проект за участие вконкурсът. За неговото реализиране получихме подкрепа от РИОКОЗ – Монтана, Кръвен център – Лом, Пожарна безопасност и защита на населението – Лом, Ръководството на ПГ „Н. Геров” – гр. Лом, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца, ЦМИ – Лом и др.