2007 година

2007 година

       1. Световен ден на водите – 22 март

Публикувахме статия във връзка с това във вестник „Ломпрес”, брой 24/30.03-2.04.2007 г.

      2. Поход до Ловния парк 

Направихме разходка сред природата – гледката бе потресаваща: отсечени дървета, буренясали пътеки, нерегламентирани сметища.

      3. Ден на Земята – 22 април

Изготвихме и разпространихме по училищата на гр. Лом брошура „Призив за действие срещу изменението на климата”. Организирахме екоакция „Нека заедно да почистим и озеленим нашия град, с цел да намалим личното си въздействие върху изменението на климата ”. Изготвихме и разпространихме в местните медии презентацията „Призив за действие срещу изменението на климата” – отразено във вестник „Ломпрес”, брой 29/20-23.04.2007 г.; ЕврокомЛом, ИК”Форум”.

        4. Ден на Европа – 9 май

Участвахме в Общинското тържество.

        5. Световен ден за борба с тютюнопушенето – 31 май

Изготвихме табла и ги връчихме на кмета на Община Лом и на ХЕИ – гр. Лом.

       6. Световен ден на околната среда – 5 юни

Проведохме конкурс за аранжиране на цветя и композиция от семена и брашна

      7. Зелена седмица – юни

Организирахме Общински конкурс изложение „Покажете ми да знам” за изработка на творби, отразяващи отношението на учениците към проблемите на околната среда. Представихме филми, отразяващи проблемите на околната среда –  «Неудобната истина” , „Свещена планета”, „Състоянието на планетата”, „Корпорация” и други. Изработихме и разпространихме брошури „Наръчник на младия природозащитник”

     8.  Националната кампания „За да остане природа в България” –  юни  Участвахме чрез събиране на подписи от ломчани в подкрепа на кампанията.

       9. Остров „Ковачев” –  юни 

Разходихме се с катер, съвместно с Държавно лесничейство, за да ни  запознаят с биоразнообразието на острова.

       10. 150 години от създаването на първото женско дружество в България – „Добродетелно женско дружество” – град Лом –  28. 06. 

Участвахме в Общинското тържество, където се изказва представител на клуба.

       11. Международна среща «Дунав – коридор на възможности» –  29. 06.

Участвахме в срещата с изказване на представител на клуба.

        12. Проект «Аз създавам Европа» –  септември

Кандидатствахме с идея по проекта – заснехме  дърветата в двора на нашето училище, изготвихме презентация, описахме проекта.

          13. Проект на Община Лом „Модел” за енергийна ефективност –  октомври

Запознахме се с алтернативни източници на енергия, посетихме изложба по темата.

            14. Ноември 

Засадихме фиданки в двора на Профилирана гимназия „Найден Геров” – град Лом, съвместно с Държавното лесничейство.

           15. Проект «Аз създавам Европа» –  ноември

Участвахме, за да защитим проекта, а след това и в церемонията по обявяването на победителя.