Евелина, 9 Б

Евелина, 9 Б

Замърсяването на околната среда
/Есе/

На днешно време замърсяването на околната среда е един доста голям проблем, на който ние трябва да намерим бързо решение, защото околната среда е доста застрашена, а също така и живите същества в нея.

За замърсяването на околната среда, главно, ние хората сме виновни. Защото проявяваме доста голяма безотговорност към околната среда, в която живеем. Изхвърляме отпадъците, където ни попадне, без да предположим колко замърсяваме и застрашаваме околната среда около нас. Но също така замърсяването може да бъде причинено и от естествени природни фактори.

Хората главно причиняват замърсяването на околната среда, радиоактивно с атомните централи, с производството на ядрено оръжие, с шумово замърсяване край големи магистрали и летища, а също така и чрез прекалено ярката светлина, също и електромагнитно, тоест с електрически далекопроводи, но най-главно чрез промяната на температурата на околната среда с намесата на човека и химично с различни химични съединения, получени при горене на бензин, въглища или различни фабрични производства.

По тези начини и по още много други, застрашаваме живата природа и околната среда, в която ние живеем.

По тази причина според мен трябва да се вземат мерки, за да изчистим и да спрем да замърсяваме и застрашаваме природата около нас.

За да живеем в един по – чист и хубав свят.

Надявам се, че всички предпочитат да живеят в една чиста и хубава околна среда, отколкото в тънеща в мизерия и боклуци околна среда.

Нека да опитаме да си осигурим един по – добър и качествен живот с чистота, нека спрем замърсяването на околната среда.

Така всичко около нас ще бъде по – красиво и уютно.

Евелина, 9 Б

VN:R_N [1.9.22_1171]
Оценка за есето:
Rating: 4.6/5 (322 votes cast)

Евелина, 9 Б, 4.6 out of 5 based on 322 ratings
Comments are closed.