2008 година

2008 година

1. Международна инициатива „Часът на Земята” –  29. 03.

Изработихме клип, сайт и  брошури във връзка със събитието, които намериха широка публичност както в нашия град, така и в националния ефир. Съвместно с Община Лом организирахме отбелязването на  „Часът на Земята” в нашия град Лом.

 2. Дискусионен форум „Предпоставки за устойчиво развитие на Дунавски регион в условията на климатични промени” –  16. 04. 

Участвахме с презентация във форума, по проект на ломска НПО с водеща организация „Екологична фондация – Крайова”.

3.  Международният ден на Земята –  22. 04. 

  • Разпространихме  изготвени от нас брошури със съвети за намаляване на личното ни въздействие върху климата.
  • Засаждихме акациеви фиданки на умишлено опожарен преди време терен /Ковачишкия баир/, съвместно с Държавното лесничейство.

4. Зелената седмица –  юни 

Три дни бяхме по проект в Чипровци, където с местен планински водач  се запознахме с биоразнообразието в Чипровския Балкан.

5. Деня на река Дунав –  29. 06.  

Участвахме в Общоградското тържество с екопослания към гражданите и властите на нашия град.

6. Дни на интелигентната енергия –  октомври

Участвахме в кръгла маса, раздавахме брошури, запознахме се с алтернативни източници на енергия – соларните батерии на болницата в град Лом.

7. Гости от Берковица – ноември 

Разходихме  по брега на Дунав нашите гости ученици – членове на БЧК от град Берковица.