Сертификати

Сертификати

1. Сертификат от РИО – Плевен за участие в Четвъртото Национално състезание по природни науки и екология „Опазване на околната среда през ХХІ век“  – ноември 2005 г

2. CERTIFICATE for the participation at the ecological education competition – 16. 04. 2008

3. ENO TREE P\NTING \Y CERTIFICTE   for the participate in the ENO Tree Planting Day on the 21st of May 2010

4.  CERTIFICATE OF APPRECIATION for Club „Ecology and environment preservation“ International Dunabe Art Master – 2010