Седмица на гората 1 – 7 април 2013г.

Седмица на гората 1 – 7 април 2013г.

Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда”, съвместно с Държавно Горско Стопанство отбелязаха Седмицата на гората в град Лом. Лесовъдът Горан Лозанов, младите еколози (ученици на ПГ „Найден Геров”) и техния ръководител г-жа Цветева, както и г-жа Савчева от ЦДГ 1(от името на колектива и децата от ЦДГ 1 „Снежанка”), засадиха 20 нови дървета в дворовете на ПГ „Найден Геров” и ЦДГ 1 „Снежанка”.

Всяка година през първата пълна седмица на месец април се отбелязва най-значимото събитие за всички лесовъди и за работещите в системата на горите от цялата страна – Седмицата на гората.

Тази година тя  се провежда от 1 до 7 април под мотото „Гората и ние”.

Официалната церемония по откриването й се проведе в Благоевград, в присъствието на министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков.  На събитието присъстваха и представители на Изпълнителна агенция по горите, Лесотехнически университет, Институт за гората при БАН, директори на държавни предприятия и регионални управления на горите, държавни горски и ловни стопанства, дирекции на паркове, научни институти, лесовъди.  Наградени бяха и лесовъди и горски служители от цялата страна.

През цялата седмица във всяка една регионална дирекция ще има мероприятия, паралелно с общините и неправителствените организации, свързани със залесяване и засаждане на гори.

Една трета от територията на България е гора, като горските територии се увеличават и това е устойчива тенденция през последните години. По естествен начин горите у нас се увеличават средно с 40 000 дка, а средногодишно по изкуствен начин се залесяват около 25 000 дка.

Целта е не само обогатяване на дворовете с растителност, но и разясняване  защо е важно да бъдат направени насажденията, как да се грижим за тях и с какво те ще подобрят живота на всеки един от нас.

Снимки от събитието

Comments are closed.