Световен ден на влажните зони

Световен ден на влажните зони

2 февруари е Световният ден на влажните зони. Мотото за тази година е „Влажните зони съхраняват водата”

За да отбележим тази дата, ние от ОУК „Екология и опазване на околната среда”:

  • разпространихме плакати, които получихме от МОСВ  с финансовата подкрепа на Община Лом
  • проведохме открит урок с децата от предучилищните групи на ЦДГ 1 „Снежанка”. 

Идеята е децата да научат колко е важно да ценим водното богатство на планетата и кои са най-съществените стъпки за неговото опазване. Провокирахме интересът на малчуганите чрез игра – картинна „разходка” до най-близкия и добре познат на нас крайдунавски остров Ибиша, който е включен и в списъка на Рамсарската конвенция. Така запознахме децата с богатата флора и фауна там и обърнахме внимание на това как можем да се включим в тяхното опазване. (галерия)

Влажните зони са сред най-продуктивните екосистеми на Земята. Те изпълняват основни екологични функции, като регулатори на водните режими и като местообитания на растителни и животински видове.

Началото на инициативата е 2 февруари  1971 г., когато в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони (Рамсарска конвенция). Основната й мисия е опазване и разумно използване на влажните зони чрез национални действия и международно сътрудничество.  Членовете на Рамсарската конвенция предлагат влажни зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списък на влажните зони с международно значение. В този списък са 1636 Рамсарски места, с площ 145.7 млн хектара. България е осмата страна, присъединила се към конвенцията на 24.01.1976 г., първоначално с четири влажни зони – резерватите Сребърна, Атанасовското езеро, блатото Аркутино и езерото Дуранкулак. В края на 2002 г. Рамсарските обекти у нас са удвоени, прибавени са Шабла, остров Ибиша, Пода, Поморийски влажни зони, езерото Вая и Комплекс Беленски острови. Сега страната ни има 10 влажни зони с международно значение с обща площ 20306 хa. Рамсарските места са приоритетни за опазване и с инструментите на общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. Съгласно Закона за защитените територии отговорността за опазването на обявените Рамсарски места се поема от Министерството на околната среда и водите. 

 


Comments are closed.