Оценка на проведените дейности в ЕСНО 2012

Оценка на проведените дейности в ЕСНО 2012

Приключи една седмица, изпълнена със събития. Тук можете да видите накратко какво направихме през тазгодишната Европейска седмица за намаляване на отпадъците:

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИЗРАБОТЕНИ ОТ НАС ПЛАКАТИ И БРОШУРИ

 • ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕТА “ЩЕ ПОТЪНЕМ ЛИ В БОКЛУЦИ?”
 • ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ И ПРИЛОЖНИ ТВОРБИ
 • ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМ “ИСТОРИЯТА НА НЕЩАТА” – КОНСУМАТОРСКО ОБЩЕСТВО
 • МЛАДЕЖКА СРЕЩА СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНА ЛОМ
 • КАМПАНИЯ “РАЗМЕНЯМ ЦЕЛУВКА ЗА ХАРТИЯ”
 • ЕКОУРОК ЗА МАЛЧУГАНИ
 • ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕР ВЪРХУ ПОЩЕНСКАТА КУТИЯ „БЕЗ РЕКЛАМИ“
 • ОЦЕНКА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЕСНО 2012

По-долу можете да прочетете подробна информация за всяко от събитията: 

17.11.2012, 11:00 часа, ПЛОЩАДА И УЛИЦИТЕ НА ГРАД ЛОМ

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИЗРАБОТЕНИ ОТ НАС ПЛАКАТИ И БРОШУРИ

Изготвихме електронни варианти за плакати и брошури, които ще разпространяваме. За да не генерираме обаче с информационната кампания още отпадъци, решихме да разпространим само 10 хартиени плаката и 50 хартиени брошури. Моменти от тяхното разпространение са запечатани на снимки.(галерия)  За да достигнем до възможно най-много хора, не само от града ни, публикувахме плакатите и брошурите на нашия сайт тук, както и ги препратихме в различни електронни медии, сайтове на екологични организации, сдружения и др.:

 Удовлетворението ни е пълно, тъй като те придобиха голяма публичност и одобрение, в което можете да се убедите, ако посетите тези адреси.

18.11.2012 – ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПГ „НАЙДЕН ГЕРОВ” ЛОМ –

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕТА “ЩЕ ПОТЪНЕМ ЛИ В БОКЛУЦИ?”

 Обявихме старта на литературен конкурс за есе „Ще потънем ли в боклуци”, който заинтригува учениците. Това пролича от факта, че събрахме 15 есета на ученици от 8 до 12 клас. Изборът на най-добрите ще се осъществи чрез гласуване на нашия сайт, тук, където са публикувани всички есета. Краен срок за гласуване – 07. 12. 2012 г, след което предстои представяне на най-добрите и публикацията им в местния печат и в електронни медии, проявили интерес. 

19.11.2012, 10:00 часа, ПГ “НАЙДЕН ГЕРОВ” ЛОМ –

ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ И ПРИЛОЖНИ ТВОРБИ

 Подбрахме подходящи фотографии, свързани с проблема и подготвихме изложба с 50 фотоси – от град Лом (направени от нас и от други ломски фотографи) и от различни части на планетата Земя (взети от Гугъл). Разположихме я в ПГ „Н. Геров”. Тя бе открита тържествено, а наши гости бяха представители от Община Лом, учители, ученици, местни журналисти. Моменти от тази дейност са запечатани на снимки (галерия). Тъй като нашия клуб има сключен договор за сътрудничество и партньорство с ЦДГ 1 „Снежанка” – град Лом, която е в непосредствена близост до нашето училище, там бе представена изложба на приложни творби, изработени от учителите и децата от детската градина.

  

20.11.2012, 13:30 часа, ПГ “НАЙДЕН ГЕРОВ” ЛОМ –

 ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМ “ИСТОРИЯТА НА НЕЩАТА” – КОНСУМАТОРСКО ОБЩЕСТВО

 Прожектирахме филма „Историята на нещата” пред 40 ученика на възраст от 14 – 19 години от І ОУ „Никола Първанов” и ПГ „Н. Геров”. Последва дискусия за реалността и възможностите за едно по-зелено бъдеще. Прожекцията предизвика голям интерес, намерихме нови съмишленици, последователи и партньори за бъдещите ни кампании. Моменти от тази дейност са запечатани на снимки. (галерия)

 

21.11.2012, 14:00 часа, ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ЛОМ –

МЛАДЕЖКА СРЕЩА СЪС СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНА ЛОМ

На срещата ни представиха общинската стратегия и дейността на Община Лом за проблема с отпадъците в нашия град и населените места от общината. Ние бяхме и първите, запознати с постъпилото в Община Лом инвестиционно намерение за монтиране на съдове за разделно събиране на отпадъци и за изграждане на площадка за повторно сепариране на боклука. Предстои неговото парафиране от кмета. Моменти от тази дейност са запечатани на снимки. (галерия) Стигнахме заедно до следните решения и заключения:

 • Да определим ученици за доброволци – екопатрули. Те ще бъдат одобрени от кмета на Община Лом и ще оказват съдействие на общинските специалисти за констатиране на нарушения и налагане на наказателни глоби.

 • Да изготвим становище, относно постъпилото в Община Лом инвестиционно намерение за разделно събиране на отпадъци.

 22.11.2012, 10:00 – 14:00 часа, ДВОРА НА ПГ “НАЙДЕН ГЕРОВ” ЛОМ

КАМПАНИЯ “РАЗМЕНЯМ ЦЕЛУВКА ЗА ХАРТИЯ”

По нетрадиционен, атрактивен начин е по-лесно да привлечем вниманието на нашите съученици, познати, приятели, роднини и да ги накараме да се включат в нашата кампания. Затова тя бе под мотото „Разменям целувка за хартия” – за всеки пакет донесена хартия за рециклиране, ние раздавахме захарни целувки (а, когато свършиха – раздавахме и истински). Количеството на захарните целувки е само 120 броя, неопределен е броя на истинските целувки , но ….. събраната хартия е – 600 кг. Това количество събрана хартия доказва ефективността на нашата кампания. Моменти от тази дейност са запечатани на снимки.(галерия)

 

23. 11.2012, 15:30 часа, ЦДГ 1 “СНЕЖАНКА” ЛОМ –

ЕКОУРОК ЗА МАЛЧУГАНИ

 Екоурокът е съвместна изява на нашия клуб и децата от всички групи на ЦДГ1 „Снежанка“. Проведохме го под формата на приказки, стихове и песни, изпълнявани от нас, от учители и от деца, което улесни възприемането на информацията. Продължихме със съвети, чрез които учихме децата да различават кое е добро и кое лошо за природата и как да се грижат за нея. Раздадени бяха и брошури, изработени от нашия клуб и ЦДГ1. Изявата завърши с модно шоу – ревю, представено от малките манекени, които бяха облечени в тоалети от отпадъци. Моменти от тази дейност са запечатани на снимки. (галерия)

 

 24.11. 2012 г – ВХОДОВЕ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ В ГРАД ЛОМ

ПОСТАВЯНЕ НА СТИКЕР ВЪРХУ ПОЩЕНСКАТА КУТИЯ „БЕЗ РЕКЛАМИ “

Подадохме заявка и получихме 50 лепенки „Без реклами“. Поставихме ги на входните врати на жилищни блокове. Предстои ни разговор с куриерите, които доставят тези рекламни брошури, за да не ги оставят там, където има стикер с надпис “Без реклами”.

         

 25.11. 2012 г – ОЦЕНКА НА ПРОВЕДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ЕСНО

След приключване на дейностите, организирани от нас в ЕСНО 2012  можем да отчетем и конкретни резултати:

 • 400 – 450 участника общо за всички дейности – от различни възрасти

 • 600 кг събрана хартия за рециклиране

 • 15 есета на наши съученици, които показват отношението им към проблема – отпадъци

 • 5 ученика – екопатрули

 • Информационни материали – брошура и постер с ценни съвети

 • Публикации относно нашите дейности:

 • нашия сайт

 • вестник Ломпрес (брой 82/ 20-23 ноември 2012)

 • Общински вестник Време (брой 34/ 24 ноември 2012 и брой 35/ 1 декември 2012). 

Резултатите показват, че ЕСНО е необходимо, полезно и ефективно събитие.

Благодарим на всички, които се включиха в събитията от ЕСНО 2012, организирани от нас.

Comments are closed.